Dziś mamy: środa, 18 Paź 2017
 
Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzona przestępstwem - pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna.

W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
Pamiętaj! Jeśli jesteś taką osobą i potrzebujesz pomocy, zgłoś się do takiego podmiotu.
Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazem dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl