Dziś mamy: środa, 21 Lut 2018

Main Menu

 
Witamy...
Wpisany przez Tomasz Cia?owicz   

Witamy na stronie internetowej po?wi?conej dzia?aniom profilaktycznym w Gminie S?omniki.


Witryna ta jest realizacj? za?o?enia Gminnego Programu Profilaktyki, ktry w jednym ze swoich punktw zak?ada utworzenie i prowadzenie strony internetowej informuj?cej o dzia?aniach profilaktycznych podejmowanych na terenie Gminy S?omniki.